Hoe kan mijn advocaat deelnemen aan het telefoongesprek als hij niet naast me zit?

Voordat u gebeld wordt, wordt eerst uw advocaat gebeld. De gesprekken worden vervolgens door de officier van justitie samengevoegd tot één gesprek. Er is dan een zogenaamd groepsgesprek.