Wat gebeurt er na het horen?

Als u zich bereid en in staat hebt verklaard de straf uit te voeren, dan krijgt u enige tijd na de zitting een brief thuis gestuurd, waarin uw straf staat. U heeft dan een zogenaamde strafbeschikking gekregen. Als u het op dat moment toch niet eens bent met de straf, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de brief (strafbeschikking) verzet instellen. Op de brief (strafbeschikking) staat uitgelegd hoe u dat moet doen.

Als u zich niet bereid en in staat hebt verklaard de straf uit te voeren, dan wordt u gedagvaard. Uw zaak wordt dan behandeld door de rechter.