Wat moet ik doen op de dag waarop ik gebeld word?

U moet zorgen dat u bereikbaar bent op de dag en het tijdvak dat genoemd staat in de brief. U moet ook uw ID-bewijs bij de hand hebben.