Beroep tegen beslissing kantonrechter

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden.

U wil in beroep gaan bij het Gerechtshof Leeuwarden