Ik ben op tijd in beroep gegaan. Waarom heb ik toch een aanmaning van het CJIB ontvangen?

Het kan voor voorkomen dat u ten onrechte een aanmaning ontvangt. Bijvoorbeeld als het CJIB niet tijdig door Parket CVOM is geïnformeerd dat u in beroep bent gegaan.

Bent u op tijd in beroep gegaan? Dan komt de aanmaning automatisch te vervallen. De officier van justitie neemt uw beroep dan in behandeling.

De officier van justitie bepaalt aan de hand van de poststempel of u op tijd in beroep bent gegaan. Daarover krijgt u geen apart bericht.