Is het voor een bedrijf verplicht om met eHerkenning in te loggen bij het Digitaal Loket Verkeer?

Het is voor een bedrijf niet verplicht om bij het Digitaal Loket Verkeer in te loggen via eHerkenning. Beroep indienen via de post blijft altijd mogelijk. Als een bedrijf inlogt met eHerkenning krijgt het inzage in de boetes die op naam staan van het bedrijf. Het bedrijf kan digitaal in beroep en kan een ingediend beroep ook digitaal aanvullen of intrekken.