Kan mijn strafzitting verplaatst worden?

Daar beslist de rechter over. Het kan zijn dat u door ernstige ziekte of een sterfgeval verhinderd bent. U kunt dan bij de strafgriffie van de rechtbank per brief vragen uw zaak op een ander moment te plannen. Vermeld in de brief het parketnummer, de naam van de verdachte, de zittingsdatum en waarom u verhinderd bent. De rechter beoordeelt daarna of de zitting uitgesteld wordt.

LET OP: de rechter kan ook besluiten de zitting door te laten gaan. Dat betekent dat de rechter eventueel zonder dat u aanwezig bent, een beslissing neemt.