Leidt eHerkenning voor bedrijven in het Digitaal Loket Verkeer tot meer Mulderberoepen?

Dat verwachten we niet. Bij de invoering van het Digitaal Loket Verkeer in 2014 voor burgers, is dit ook niet gebeurd. In de loop van de jaren is het percentage beroepen dat digitaal binnenkomt gestegen. Het totale aantal Mulderberoepen is niet opvallend omhoog gegaan.