Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

Wat is een Wob-verzoek?

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Het Openbaar Ministerie doet dit bijvoorbeeld via persberichten of via om.nl. Als u meer wilt weten over het beleid van het Openbaar Ministerie en de uitvoering daarvan, kunt u contact opnemen met het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek. Informatie over het indienen van een Wob-verzoek

Bent u rechtstreeks betrokken geweest bij een strafzaak (bijvoorbeeld als verdachte of slachtoffer) en wilt u informatie over deze zaak dan is uw recht op informatie geregeld in andere wetten. Hoe u dan informatie kunt vragen, vindt u in onder Ik ben verdachte in een strafzaak of  Ik ben slachtoffer of benadeelde in een strafzaak

Formulieren

Andere websites