Aan welke criteria moet een Wob-verzoek voldoen?

  • U vermeldt uw naam en adres en ondertekent het verzoek.
  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Voordat u een Wob-verzoek indient kijk dan eerst of deze informatie niet eerder openbaar is gemaakt
  • U bent niet verplicht aan te geven waarom u de informatie wilt hebben, maar soms kan deze informatie de behandeling van het Wob-verzoek wel vereenvoudigen.
  • Uw verzoek moet zien op informatie die ergens is vastgelegd.
  • Uw verzoek moet zien op informatie waarover het Openbaar Ministeriebeschikt.
  • De informatie moet zien op beleid van het Openbaar Ministerie, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
  • In uw verzoek vermeldt u – indien bekend – een kenmerk van het Openbaar Ministerie of een CJIB-nummer.