Binnen welke termijn neemt het OM een beslissing?

Het Openbaar Ministerie beslist uiterlijk binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld voordat de eerste vier weken zijn verstreken. Soms ziet een Wob-verzoek op zo veel informatie dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling. Zijn de termijnen verstreken zonder dat u een besluit hebt ontvangen, dan kunt u het Openbaar Ministerie een ingebrekestelling sturen. Als er daarna niet binnen twee weken alsnog wordt beslist, hebt u recht op een dwangsom. U kunt voor het indienen van een ingebrekestelling gebruik maken van het formulier 'Ingebrekenstelling' rechts op de pagina.

De openbaar gemaakte informatie wordt vijf dagen nadat deze aan u is verstuurd op www.om.nl gepubliceerd.