Het Openbaar Ministerie beslist niet op mijn Wob-verzoek. Wat kan ik doen en heb ik nu recht op een dwangsom?

Als er niet binnen de gestelde termijnen op uw verzoek wordt beslist, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de behandelaar en deze te vragen naar de stand van zaken. De contactgegevens vindt u op de ontvangstbevestiging. Misschien is de beslissing al naar u onderweg of is er iets misgegaan bij de verzending. Het staat u natuurlijk altijd vrij om na het verstrijken van de beslistermijn bezwaar te maken bij het Openbaar Ministerie of rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank in uw woonplaats. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Kijkt u voor meer informatie op www.rechtspraak.nl. U kunt het Openbaar Ministerie in het kader van Wob-verzoeken geen ingebrekestellingen meer sturen die leiden tot het verschuldigd zijn van een dwangsom. U heeft geen recht meer op een dwangsom van het Openbaar Ministerie als niet tijdig wordt beslist op uw Wob-verzoek. Een ingebrekestelling is wel noodzakelijk als u rechtstreeks beroep wilt instellen bij de rechtbank in het geval van niet tijdig beslissen. Die ingebrekestelling stuurt u voordat u beroep instelt. Beroep instellen is mogelijk als binnen twee weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing is genomen op uw verzoek.