Hoe dien ik een Wob-verzoek en een bezwaarschrift in?

U dient een Wob-verzoek in door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar het Openbaar Ministerie. Wob-verzoeken over het hele Openbaar Ministerie of over het landelijke OM-beleid, stuurt u naar het Parket-Generaal. Heeft uw vraag betrekking op het beleid van een specifieke regio van het openbaar ministerie dan stuurt u uw verzoek naar het parket in deze regio.  Zie contact voor de adresgegevens

Mail, Fax, Twitter en andere digitale kanalen 

Het indienen van Wob-verzoeken via de mail, de fax, Twitter of ander sociale media kanalen of naar andere (elektronische) adressen dan genoemd in de rubriek contact is niet mogelijk. Dergelijke Wob-verzoeken worden door het Openbaar Ministerie niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor bezwaarschriften en ingebrekestellingen met betrekking tot of naar aanleiding van een Wob-verzoek.

Informatie van andere bestuursorganen

Wob-verzoeken over informatie die zich uitsluitend bevindt bij de politie of de gemeente (bijvoorbeeld flitsfoto’s of parkeerboetes), moet u daar zelf rechtstreeks indienen. De Wob kent geen verplichting voor het Openbaar Ministerie om stukken op te vragen bij andere bestuursorganen. Als uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan, dan zal het Openbaar Ministerie uw Wob-verzoek aan dat andere bestuursorgaan doorsturen. U wordt over de doorzending geïnformeerd. Vermeld daarom in uw verzoek altijd of u het verzoek ook aan een ander bestuursorgaan heeft gezonden.

Het is raadzaam om uw telefoonnummer te vermelden in uw Wob-verzoek, zodat het mogelijk is met u te overleggen over uw verzoek.