Hoe kan ik informatie krijgen uit strafzaken die aan de rechter zijn voorgelegd zonder dat ik daarbij partij ben geweest?

In strafzaken die aan de rechter zijn of worden voorgelegd, is het Openbaar Ministerie niet bevoegd te beslissen op dergelijke informatieverzoeken. Veel uitspraken worden gepubliceerd op de www.rechtspraak.nl. Staat de uitspraak die u zoekt daar niet bij, dan kunt u een kopie van het vonnis opvragen bij de voorzitter van de strafkamer. Artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat op verzoek slechts een kopie van het vonnis en de daaraan gehechte stukken wordt verstrekt. Andere stukken worden niet openbaar gemaakt. Kijk voor de adresgegevens van de rechtbanken en gerechtshoven op www.rechtspraak.nl.