Ik ben geen verdachte in een strafzaak maar wens hierover wel informatie te ontvangen. Moet ik een Wob-verzoek doen om informatie te ontvangen?

Als u een bijzonder belang heeft bij informatie over een strafzaak en u deze informatie niet kunt ontvangen in het kader van de strafzaak, kunt u een Wjsg-verzoek doen. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de aanwijzing Wjsg geven aan in welke gevallen, onder welke voorwaarden en aan wie het Openbaar Ministerie informatie kan verstrekken. Het betreft dan een verstrekking voor een ander doel dan voor de behandeling van de strafzaak. Het Openbaar Ministerie beoordeelt op grond van het verzoek of u recht heeft op die informatie.