Ik ben slachtoffer of benadeelde in een strafzaak. Moet ik een Wob-verzoek doen om informatie te ontvangen?

Nee. Slachtoffers en benadeelden hebben een eigen en aparte plek in de strafzaak. Zij worden desgewenst rechtstreeks geïnformeerd door het Openbaar Ministerie en op grond van het Wetboek van Strafvorderinghebben zij recht op kennisneming van bepaalde processtukken. Indien u inzage wenst, moet u een brief schrijven aan de officier van justitie bij het parket dat de zaak behandelt. U kunt ook contact opnemen met één van de slachtofferloketten.