Moet ik een specifiek belang hebben bij de openbaarmaking van een document?

Nee. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob vooronderstelt. Een verzoeker hoeft dus niet aan te geven waarom de informatie openbaar gemaakt moet worden. Het kan wel helpen om aan te geven waarom u de informatie wenst te ontvangen, omdat het Openbaar Ministerie zo gerichter antwoord kan geven op uw vraag.