Waarom is het besluit genomen namens de Minister van Veiligheid en Justitie?

Hoewel het Openbaar Ministerie eigen taken heeft en die onafhankelijk uitvoert, is het voor de Wob een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Minister is daarom bevoegd om te beslissen over het inwilligen van Wob-verzoeken en het beslissen op bezwaarschriften. De Minister heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan het College van procureurs-generaal (regeling op wetten.nl). Het College heeft de bevoegdheid weer door gemandateerd aan de parkethoofden en directeuren (regeling in de Staatscourant).