Groot onderzoek naar Brabantse criminele organisatie

Vandaag worden twintig panden doorzocht in Brabant. Dit in het kader van een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie die zich vermoedelijk schuldig maakt aan witwassen, hennephandel, valsheid in geschrifte, belastingfraude, corruptie en overtreding van de arbeidsomstandighedenwet. Het onderzoek wordt verricht door de bovenregionale Recherche Zuid Nederland onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Onder de doorzochte panden zijn vier Brabantse coffeeshops - twee in Tilburg en twee in Den Bosch - en een bedrijfspand in Tilburg.

Grootschalig onderzoek

Het grootschalige onderzoek is opgestart in 2011. Op 2 juli 2014 hebben reeds in het buitenland diverse doorzoekingen plaatsgevonden waarbij onder meer beslag is gelegd op grote geldbedragen. Op 4 juli zijn in diverse plaatsen rondom Tilburg en Den Bosch panden, woningen en bedrijfspanden, doorzocht.

Beslag

Tijdens de twintig doorzoekingen is reeds op diverse plaatsen onder meer administratie, drugs en contant geld in beslaggenomen. Naar de inbeslaggenomen administratie wordt nader onderzoek gedaan. Het OM heeft op 19 panden is conservatoir beslag gelegd, alsmede op bankrekeningen. Er wordt financieel strafrechtelijk onderzoek gedaan door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). Dit onderzoek richt zich op door misdrijven verkregen vermogen. Voor grootschalig conservatoir beslag is gekozen te voorkomen dat crimineel vermogen buiten het bereik van justitie wordt gebracht. Volgt er na de zitting een veroordeling tot een geldboete of een ontnemingsmaatregel, dan kan dat geheel of gedeeltelijk uit dit conservatoir beslag worden verzilverd.

Opsporingsdiensten

De doorzoekingen worden uitgevoerd door ambtenaren van diverse (opsporings)diensten waaronder de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, de Politie Zeeland-West-Brabant, de FIOD, het BOOM, de Arbeidsinspectie, de Unit Veiligheid en Integriteit van de politie Zeeland West Brabant en gemeenten Tilburg en ‘s-Hertogenbosch (bouw en woningtoezicht). Ook is een speciale zoekploeg van Defensie ingezet. De Koninklijke Landmacht ondersteunde de actie van Justitie met vier Advanced Search Teams. Zowel de Legerplaats Oirschot als Havelte leverden militairen die gespecialiseerd zijn in het zoeken van o.a. verborgen ruimten in gebouwen. Deze kennis en vaardigheden hebben ze opgedaan tijdens de missie in Afghanistan.

De betreffende locaties zijn vanmorgen middels geblindeerde hekken afgezet om de opsporingsdiensten ongestoord hun werk te kunnen laten doen. In sommige panden zijn de doorzoekingen nog gaande. Er zijn geen aanhoudingen verricht.