Functioneel Parket| Wobverzoek inzake het strafrechtelijke onderzoek naar XXX, XXX en XXX. Kenmerk Wob 2021/78.

Het Wob-verzoek heeft betrekking op het strafrechtelijke onderzoek naar XXX, XXX en XXX en de wijze van afdoening. Het kenmerk van het besluit is Wob 2021/78.