Vragenformulier Parket CVOM

Hier kunt u een vraag stellen over verkeer(shandhaving) en verkeersboetes. 

Dit vragenformulier is niet bedoeld voor: 

  • het indienen van een beroep of vragen over lopende beroepszaken;
  • het in verzet gaan in een strafzaak;
  • het terugvragen van een ingehouden rijbewijs;
  • vragen voor werkstukken of scripties;
  • vragen over lokale weginrichting of handhaving. Deze moet u stellen aan de wegbeheerder of politie in de regio.

Hebt u vragen over een lopende beroepszaak, strafzaak of een ingehouden rijbewijs? Dan kunt u bellen met Parket CVOM op 088 699 6666 (op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17 uur).

Vanwege de Coronacrisis is CVOM momenteel beperkt telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag mailen naar serviceportaal.cvom@om.nl. Wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.

Ook vragen over beslag of een verzoek om teruggave van goederen waarop beslag is gelegd kunt u mailen naar serviceportaal.cvom@om.nl.

Alle zittingen en telehoorzittingen van parket CVOM gaan in elk geval in de periode van 17 maart tot en met 6 april 2020 niet door. Betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.

Bent u het niet eens met uw boete? Ga dan in beroep via het Digitaal Loket Verkeer

Uw vraag over verkeershandhaving en verkeersboetes

Gaat uw vraag over een gemaakte overtreding? Vermeld dan de feitcode die op de CJIB- beschikking staat (bijvoorbeeld VN011).

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens komen binnen bij parket CVOM waar een medewerker uw vraag in behandeling neemt. Uw gegevens worden niet met instanties buiten het OM gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra uw vraag is afgehandeld, worden uw gegevens uit de systemen van het OM verwijderd en vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *