Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

In juni verscheen het rapport van de commissie Hoekstra naar aanleiding van de gang van zaken rond Bart van U. Het College van procureurs-generaal noemde de conclusies en aanbevelingen ernstig en indringend en vroeg Theo Hofstee, de hoofdofficier van Amsterdam, een verbeterprogramma op te stellen. Dat Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid is inmiddels gereed en is door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op 20 november aan de Tweede Kamer verstuurd.

Het Openbaar Ministerie is vastberaden om in de eigen organisatie en in samenwerking met de netwerkpartners de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Sommige maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd of worden op korte termijn in gang gezet. Andere zijn meer complex en vragen om verdere uitwerking.