Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

4.01.09


Beschrijving
De strafbaarheid van de delicten die worden genoemd in de Opiumwet is op verschillende aspecten gebaseerd. Het benadelen van de gezondheid van anderen is zo'n aspect. Het winst boeken door middel van illegale activiteiten een ander. Bij de harddrugs- delicten wordt laatsgenoemd aspect volledig overschaduwd door het eerste. Bij de softdrugs-delicten is dat minder het geval. Daar is ruimte om de economische aspecten van deze delicten, die zich ook kenmerken doordat zich doorgaans geen schadevergoeding eisende slachtoffers melden, in dier voege een rol te laten spelen, dat tot een hoger maximum dan de algemene geldtransactiegrens van € 850 kan worden getransigeerd. Deze transacties (of bij rauwelijks dagvaarden te eisen boetes) dienen op grond van die economische aspecten wel hoger uit te vallen dan het standaard bedrag van € 29 per sanctiepunt.

Uitwerking
De omrekening van sanctiepunten naar sancties dient bij de delicten die worden gepleegd met betrekking tot de middelen vermeld op lijst II, sub B, van de Opiumwet (hennepproducten) als volgt te geschieden:

tot en met 90 punten:- alle punten in transactie of -bij rauwelijks dagvaarden- in geldboete waarbij de waarde van elk punt geen € 29 maar € 58 bedraagt.
boven de 90 punten:- alle punten in gevangenisstraf

Factoren
Geen

Zie basisdelicten
Geen