Feitenrelaas strafzaak tegen Stichting FPC De Kijvelanden

Op 3 februari 2017 vond een dodelijk arbeidsongeval plaats in het FPC de Kijvelanden. De 25-jarige medewerker AO kwam tijdens het verrichten van zijn arbeid om het leven. Een psychiatrisch patiënt met TBS, MT, had meermalen op hem ingestoken met de schaar die AO op zijn achtste werkdag aan hem wilde uitlenen. De rechtbank Rotterdam heeft MT op 10 april 2019 veroordeeld wegens doodslag.

De arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW hebben een onderzoek ingesteld naar dit arbeidsongeval en de arbeidsomstandigheden in de kliniek. Op basis van dit onderzoek heeft het OM geconcludeerd dat in ieder geval op 3 februari 2017 sprake was van een overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van werknemer AO. De kliniek erkent deze overtreding.

Hieronder de uiteenzetting van de strafzaak tegen Stichting FPC De Kijvelanden. Deze is als volgt opgebouwd:

  • wettelijke kader;
  • resultaten van het onderzoek;
  • beoordeling;
  • afdoening.