Inloggen

 • Slachtofferportaal

  In het Slachtofferportaal kunt u de status van uw zaak digitaal volgen

 • Slachtoffer Informatie Portaal (Hoger Beroep)

  In dit portaal vindt u informatie over uw zaak in hoger beroep.
 • Digitaal in beroep tegen verkeersboete

  Bent u het niet eens met een verkeersboete?
  Hier vindt u meer informatie over in beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).
 • Advocatenportaal (via rechtspraak.nl)

  Het Advocatenportaal-Mijn Strafdossier is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).  
  In dit portaal worden door alle parketten en rechtbanken de strafdossiers (politierechter-, kinderzaken en kantonzaken) digitaal aan de advocatuur verstrekt.