Inloggen

MijnSlachtofferzaak.nl 

De voortgang van uw zaak in één overzicht.

Digitaal in beroep tegen verkeersboete

Bent u het niet eens met een verkeersboete?
Hier vindt u meer informatie over in beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Advocatenportaal (via rechtspraak.nl)

Het Advocatenportaal-Mijn Strafdossier is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).  
In dit portaal worden door alle parketten en rechtbanken de strafdossiers (politierechter-, kinderzaken en kantonzaken) digitaal aan de advocatuur verstrekt.