Inloggen

 • Slachtofferportaal

  In het Slachtofferportaal kunt u de status van uw zaak digitaal volgen

 • Slachtoffer Informatie Portaal (Hoger Beroep)

  In dit portaal vindt u informatie over uw zaak in hoger beroep.
 • Digitaal in beroep tegen verkeersboete

  Bent u het niet eens met een verkeersboete?
  Hier vindt u meer informatie over in beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).
 • Advocatenportaal (via rechtspraak.nl)

  Het Advocatenportaal-Mijn Strafdossier is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).  
  In dit portaal worden door alle parketten en rechtbanken de strafdossiers (politierechter-, kinderzaken en kantonzaken) digitaal aan de advocatuur verstrekt.

Slachtofferportaal (nieuw) 

De overheid werkt aan een nieuw Slachtofferportaal waarin alle berichten, van de organisaties die bij uw zaak betrokken zijn, overzichtelijk bij elkaar staan. Momenteel loopt er een onderzoek naar de ervaringen van slachtoffers met het portaal. Hebt u zich aangemeld voor dit onderzoek, dan hebt u de inloggegevens per post van ons ontvangen en kunt u hier inloggen.

Bent u geen deelnemer aan het onderzoek, dan hebt u nog geen toegang. Wanneer het portaal ook voor u beschikbaar is, ontvangt u hierover bericht.