Verkeersboete (beroep tegen bekeuring)

Alle Straf kantonzittingen van parket CVOM gaan tot 1 september 2020 niet door. Betrokkenen van wie de zaak is ingetrokken, krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep. Vanaf 6 juli start parket CVOM met het telefonisch horen in strafzittingen. Betrokkenen krijgen hierover bericht. Heeft u hier vragen over, kijk dan bij Vraag en Antwoord Verkeer

Vanaf 2 juni is parket CVOM weer gedeeltelijk begonnen met de PR-zittingen. Niet alle zaken worden behandeld vanwege de maatregelen in verband met Corona. Als een zaak wordt ingetrokken, krijgen betrokkenen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep. Als er geen bericht is van intrekking, gaat de zaak door op het geplande tijdstip.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.

Vragen over strafzaken die door de rechtbank eerder zijn behandeld en waarvan de rechter tijdens die zitting bepaald heeft dat deze zouden moeten worden behandeld in de periode tussen 17 maart en 1 juni 2020 (aanhouding voor bepaalde tijd) kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via  088 361 61 61.

Alle Mulder hoorzittingen gaan door. Als u een oproep heeft gekregen voor de behandeling van een Mulder zaak bij de kantonrechter, dan kunt u met vragen hierover terecht bij de rechtbank waarvan u de oproep heeft ontvangen.


Lichte verkeersovertredingen worden afgedaan met een zogenaamde Mulderbeschikking. Voor zwaardere verkeersovertredingen kan de officier van justitie een strafbeschikking uitreiken.

Hieronder vindt u informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met de naar u verstuurde Mulderbeschkking.

Beroep tegen een verkeersboete (Mulderbeschikking)U bent het niet eens met een verkeersboete (Mulderbeschikking)