Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, een strafbeschikking. Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen. Strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf gepast is moeten aan de rechter worden voorgelegd.

Feiten waarvoor een strafbeschikking opgelegd kan worden

De officier van justitie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.  Dat zijn strafbare feiten als: eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, rijden onder invloed, ordeverstoring, bedelen, en vandalisme.

Straffen

De strafbeschikking kan bestaan in de vorm van een:

 • Geldboete;
 • Taakstraf t/m 180 uur;
 • Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot max 6 maanden);
 • Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer;
 • Gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod);
 • Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
 • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
 • Afstand van in beslag genomen goederen (verbeurdverklaring)

CJIB

Op de website van Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vindt u uitgebreide informatie over de strafbeschikking.

 • Verzet instellen tegen een strafbeschikking
 • Schadevergoeding als onderdeel van de strafbeschikking
 • Inning van de strafbeschikking
 • Strafbeschikking en strafblad/VOG

CJIB