Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, dat gebeurt door het opleggen van een strafbeschikking. Hiermee kan het OM verschillende soorten straffen opleggen, zoals een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding. Het opleggen van gevangenisstraf is niet mogelijk bij een strafbeschikking. Strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf gepast is moeten aan de rechter worden voorgelegd.

Feiten waarvoor een strafbeschikking opgelegd kan worden

De officier van justitie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Dat zijn strafbare feiten als: eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, rijden onder invloed, ordeverstoring, bedelen, en vandalisme.

Straffen

De strafbeschikking kan bestaan in de vorm van een:

 • Geldboete;
 • Taakstraf t/m 180 uur;
 • Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot max 6 maanden);
 • Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer;
 • Gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod);
 • Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
 • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
 • Afstand van in beslag genomen goederen (verbeurdverklaring)

CJIB

Meestal verstuurt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een OM-strafbeschikking. Op de website van het CJIB vindt u uitgebreide informatie over de strafbeschikking:

 • De betaling van de strafbeschikking
 • Inning van de strafbeschikking
 • Aanvragen van een betalingsregeling

Strafblad

Een strafbeschikking kan leiden tot een aantekening in uw justitiële documentatie (strafblad). Meer informatie hierover kunt u vinden op justid.nl/strafblad.