Constructiebedrijf maakt 25.000 euro over aan Natuurmonumenten

In juni 2021 constateerde het Hoogheemraadschap van Delfland dat een constructiebedrijf in de polder van Berken in de fout is gegaan met het onjuist afvoeren van perswater. Dit perswater - met verhoogde concentraties aan nutriënten, chloride, sulfaat en ijzer - diende via een speciaal daarvoor aangelegde afvoersloot geloosd te worden op de Rotterdamse Schie.

Overtreden Waterwet

Tegen deze overtreding van de Waterwet is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking aan het constructiebedrijf opgelegd in de vorm van een te betalen bedrag aan Natuurmonumenten. Het constructiebedrijf heeft toegezegd 25.000 euro over te maken aan Natuurmonumenten ten behoeve van het natuurgebied De Vlinderstrik.