Functioneel Parket

Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Bij het uitvoeren van deze taken is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet.

De leiding van het Functioneel Parket bestaat uit:

hoofdofficier van justitie mr. A.R.E. (Guus) Schram ,
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie mr. S.P. (Sander) de Haas en
directeur Bedrijfsvoering drs. A. (Adeline) Kooijmans

De BOD's zijn:

  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
  • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Daarnaast is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van vrijwel alle milieuzaken van de Nationale Politie. Ook is het Functioneel Parket belast met de handhaving van de wetgeving voor de visserij en de veiligheid op de Noordzee.

Het vertrouwen in dragende instituties van onze samenleving mag niet door criminaliteit worden aangetast. Het Functioneel Parket speelt een belangrijke rol in de aanpak van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Bij complexe fraudes en milieucriminaliteit wordt zeer geregeld misbruik gemaakt van legale maatschappelijke structuren. Datzelfde geldt voor afpakzaken, waarin onze maatschappelijke infrastructuur wordt aangewend om de herkomst en bestemming van crimineel vermogen te verhullen.

Het Functioneel Parket telt ongeveer 350 medewerkers, waaronder circa 60 officieren. Onder de medewerkers bevinden zich veel specialisten, zoals fiscalisten, forensisch accountants en milieudeskundigen. Ook de specialisten op het gebied van afpakken zijn binnen het Functioneel Parket ondergebracht

Het Functioneel Parket heeft een landelijke taak, die vanuit verschillende vestigingen wordt uitgevoerd. Het Functioneel Parket is gevestigd in Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam. Daarnaast heeft het parket een vestiging in Leeuwarden die zich voornamelijk bezighoudt met het beheer van inbeslaggenomen goederen. De parketleiding is gevestigd in Amsterdam.

Hoofdofficier Functioneel Parket

Mr. A.R.E. (Guus) Schram  

Plv. Hoofdofficier Functioneel Parket

Mr. S.P. (Sander) de Haas 

Directeur Bedrijfsvoering

Drs. A. (Adeline) Kooijmans