Melden

Het Functioneel Parket is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet. Dit zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) en de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (OD-NLA). Iedere opsporingsdienst kent een eigen Team Criminele Inlichtingen (TCI) waarmee u contact kunt opnemen als u informatie heeft over ernstige vormen van fraude. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI. 

FIOD 

Het TCI van de FIOD verzamelt informatie over ernstige financiële en fiscale misdrijven. U kunt contact opnemen met het als u informatie heeft over ernstige financiële of fiscale fraude zoals: witwassen, cryptovaluta en corruptie. Meer informatie.

NVWA-IOD

U kunt contact opnemen met het TCI van de NVWA-IOD als u informatie heeft over ernstige fraude binnen de toezichtsdomeinen van de NVWA. Het kan dan gaan om fraude met bijzondere eet- en drinkwaren, diergeneesmiddelen, dierlijke bijproducten, diervoeder, gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn, meststoffen, natuur, productveiligheid, vis, vlees of bijvoorbeeld subsidies. Ook wanneer u informatie heeft over situaties die een ernstige bedreiging voor de voedselveiligheid opleveren, kunt u contact opnemen. Meer informatie.

OD-NLA

Onder andere arbeidsongevallen en arbeidsuitbuiting vallen onder het toezicht van de NLA. De inspectie heeft een speciale webpagina waarover u een melding kunt doen of waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Een ook de NLA heeft de beschikking over een TCI. Meer informatie