Over OM.nl

Op www.om.nl vindt u actueel nieuws over (de beleidsterreinen van) het Openbaar Ministerie. De redactie besteedt veel zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie.

De inhoud is echter een compromis tussen begrijpelijk taalgebruik en het binnen de strafrechtspraak gebruikte juridisch jargon. De inhoud is ook een compromis tussen de snelheid die is gewenst bij het openbaar maken van informatie en de juridische wijze van werken en publiceren die vaak langer duurt.

Deze compromissen zijn er de oorzaak van dat het kan voorkomen dat informatie op deze site niet helemaal correct is. Dit alles betekent dat u aan de gegevens op de internetsite geen rechten kunt ontlenen.

Contact redactie

Heeft u een vraag of opmerking over www.om.nl dan kunt u dit mailen naar post@om.nl.