Fraude

Financieel-economische criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem dat burgers, ondernemingen en de overheid financieel benadeelt. Fraude is 'opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen'.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • Oplichting
  • Vastgoedfraude
  • Faillissementsfraude
  • Fraude met zorggelden
  • Witwassen van verkregen fraudegeld

Fraude verstoort het economische verkeer tussen burgers onderling en ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Ook de integriteit van stelsels als de financiële markten en het zorgstelsel lijdt eronder. De bestrijding van fraude is daarom één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie.

Samenwerking

Strafrecht alleen kan fraudeproblemen niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt het Openbaar Ministerie daarom samen met toezichthouders en brancheorganisaties.

De overheid treedt zo veel mogelijk als één geheel op tegen fraude. Zo pakt het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld zaken op waar een signaalfunctie van uitgaat. Daarnaast zoekt het Openbaar Ministerie samenwerking met bestuurlijke toezichthouders, bedrijven en burgers. En deelt het kennis en informatie uit strafrechtelijke onderzoeken met anderen.

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws