Fraude met vastgoed

Fraude met vastgoed is zeer divers. Bijvoorbeeld het exploiteren van illegale activiteiten met vastgoed, zoals het verhuren van een pand aan illegale vreemdelingen. Of het witwassen van crimineel vermogen door middel van de aan- en verkoop van vastgoed of frauderen met inkomensgegevens om een (te hoge) hypotheek te kunnen bemachtigen.

ABC-transacties met panden kunnen een aanwijzing voor fraude vormen. Bij een ABC-transactie wordt een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt. Daarnaast wordt er beleggingsfraude gepleegd met vastgoed en kan er sprake zijn van corruptie rond vastgoedtransacties.

De vastgoedsector is vatbaar voor misbruik door criminelen vanwege haar omvang, de doorgaans hoge rendementen en de ondoorzichtigheid  wat betreft de waarde- en prijsvorming, als ook de ondoorzichtigheid bij de overdracht van vastgoed.

Fraude met vastgoed brengt de samenleving grote schade toe. Criminelen weten soms handig misbruik te maken van legale ondernemingen en juridische en financiële dienstverleners, zoals taxateurs, notarissen en accountants. Dat kan de samenleving ondermijnen.

Bekende voorbeelden van strafzaken over fraude met vastgoed zijn de Klimop zaak en fraude bij woningcorporaties, zoals SGBB. Ook in diverse witwaszaken wordt veel vastgoed in beslag genomen en afgepakt.