Fraude met zorggelden

Fraude met zorggelden ondermijnt het zorgstelsel, de solidariteit en het vertrouwen dat wij stellen in mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In de zorg gaan vele miljarden om en waar het om veel geld gaat moet je alert zijn op criminelen die misbruik van regelingen willen maken. De bestrijding van zorgfraude is één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie.

Fraude met zorggelden is divers. Je hebt bijvoorbeeld malafide zaakwaarnemers die het persoonsgebonden budget van chronisch zieken of gehandicapten in eigen zak steken, of zorgaanbieders die niet uitgevoerde behandelingen wel declareren of zorgaanbieders die behandelingen hoger declareren. In alle gevallen komt zorggeld niet terecht waar het hoort en komt de bekostiging van de zorg in het gedrang.