Faillissementsfraude

Bij een faillissement kan alles van waarde dat nog in het bedrijf zit door de curator worden verkocht en, vorderingen worden geïncasseerd. Het bedrijf kan ook als geheel worden verkocht. De opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld.

Jaarlijks gaan er duizenden bedrijven failliet in Nederland. De helft daarvan bestaat uit eenmanszaken en zzp'ers. Bij de rest draait het om vennootschappen.

In een kwart van de faillissementen in Nederland zou sprake zijn van fraude. Schattingen over de omvang van de schade door de fraude variëren van enkele honderden miljoenen euro’s tot meer dan een miljard euro. Private partijen zoals leveranciers (die facturen niet betaald krijgen), werknemers (die geen loon ontvangen) of banken (die leningen niet terugbetaald krijgen) kunnen slachtoffer zijn. Daarnaast is de overheid ook vaak slachtoffer omdat er geen belasting wordt afgedragen.