Voorbeelden van faillissementsfraude

Voorbeelden van faillissementsfraude kunnen zijn:

  • Alles van waarde uit het bedrijf weghalen vóórdat het bedrijf failliet is verklaard. Die spullen kunnen niet door de curator worden verkocht en de opbrengst kan niet worden verdeeld onder de schuldeisers.
  • Sommige schuldeisers nog snel betalen, waardoor er geen geld over is voor andere schuldeisers.
  • Een faillissement aanvragen of uitlokken als een vooropgezet plan om schulden niet te hoeven betalen of zakelijk verplichting als loon en huur niet na te komen. Een bedrijf failliet laten gaan door ondeskundig, slordig of nalatig gedrag van de bestuurder.

De aandelen van een bijna failliete BV worden overdragen aan een katvanger die ook bestuurder van die BV wordt. Hierdoor kan de curator niet meer bij de werkelijk belanghebbende terecht komen.