Fraude met voedsel

In 2013 haalden diverse voedselfraudes het internationale nieuws. Er werd in Groot-Brittannië, Zweden, Ierland en Polen paardenvlees aangetroffen in producten die zijn bestempeld als rundvleesproducten. Nederland speelt een belangrijke rol in de internationale vleeshandel. We verwerken zo'n 4,2 miljoen ton vlees. Nederland staat in de Europese Unie op de derde plaats met betrekking tot de uitvoer van vlees, na Duitsland en Frankrijk. Vleesfraude en andere vormen van voedselfraude zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. Dat is ernstig, daarom pakt de overheid voedselfraude aan

Fraude met voedsel ondermijnt het vertrouwen dat de consument in voedsel moet kunnen stellen. De consument moet er vanuit kunnen gaan dat ze het product krijgt waar ze voor betaalt. Fraude werkt concurrentievervalsend. Bedrijven die frauderen halen een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die wel volgens de regels werken. Het level playing field wordt aangetast.