Strafbeschikking van 25000 euro voor Marcor Stevedoring B.V. wegens dodelijk arbeidsongeval

In mei 2019 overleed een werknemer van Marcor Stevedoring B.V. tijdens zijn werkzaamheden in het ruim van een zeeschip in de Waalhaven in Rotterdam. Hij en zijn collega’s waren bezig met het lossen van een lading sojameel. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de werkgever de risico’s van de werkzaamheden onvoldoende te hebben vastgelegd en legt het bedrijf een strafbeschikking van 25000 euro op.

Graafmachine en los gestorte lading

Bij de werkzaamheden die dag werd een graafmachine gebruikt. Een collega van het slachtoffer zette deze in werking terwijl het slachtoffer zich in de werkzone van de graafmachine bevond. Door de beweging zakte de graafmachine weg in de lading sojameel en raakte het slachtoffer dodelijk beklemd.

Risico’s onvoldoende onderzocht en vastgesteld

Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat de werkgever de risico’s van het werken met een graafmachine, in het ruim van een schip en op een los gestorte lading, onvoldoende onderzocht en vastgesteld heeft. Ook heeft de werkgever volgens het OM onvoldoende onderzocht en vastgelegd welke ‘verkeersregels’ zouden moeten gelden indien werknemers samen met een graafmachine werkzaam zouden zijn in het ruim van een schip.

Na het ongeval heeft de werkgever maatregelen genomen ter voorkoming van herhaling van een dergelijk incident. De werkgever heeft ruimhartig financiële en persoonlijke hulp aan de nabestaanden verleend. Daarnaast volgt mogelijk nog een uitkering door een verzekeraar.

Passende afdoening

Gelet op het tragische en ongewilde karakter van dit dodelijk arbeidsongeval, de maatregelen ter voorkoming van herhaling en de schaderegeling met de nabestaanden acht het OM een strafbeschikking van 25000 euro een passende afdoening.