Het OM en de toepassing van de strafbeschikking met aftrek

Er zijn recent krantenartikelen verschenen over de aanpak van het Openbaar Ministerie (OM) van asielzoekers die strafbare feiten plegen. Het gaat daarbij om de mogelijkheid van de officier van justitie om een OM strafbeschikking (OMSB) op te leggen met aftrek van de inverzekeringstelling (de OMSB met aftrek).

OMSB met aftrek wordt verkend, maar nog niet toegepast

Het is van belang om te benadrukken dat de OMSB met aftrek in de praktijk nog niet wordt toegepast en binnen afzienbare termijn ook niet zal worden toegepast. Het gesprek over de noodzakelijke juridische waarborgen en wat nodig is om dit instrument in de praktijk toe te passen, wordt namelijk nog gevoerd. Daarbij worden reeds sinds aanvang de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De mogelijkheid van de OMSB met aftrek wordt verkend om algemeen toegepast te worden (op een ieder).
  • Aan de eisen die aan inverzekeringstelling worden gesteld, zal uiteraard niets veranderen. Een verdachte dient immers in vrijheid te worden gesteld zodra de inverzekeringstelling niet meer in het belang van het onderzoek is. De inverzekeringstelling kan dus niet uitsluitend worden ingezet als middel om de oplegging van een strafbeschikking met aftrek mogelijk te maken.