Parket Centrale Verwerking OM

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) is het landelijke onderdeel van het OM dat zich richt op verkeerszaken en handhaving van de openbare orde. Parket CVOM behandelt bijvoorbeeld alle beroepen tegen verkeersboetes (Mulderbeschikkingen), neemt besluiten over ingevorderde rijbewijzen en behandelt strafzaken over verkeer en overlast. Daarnaast is het OM eigenaar van alle flitspalen in Nederland en beoordeelt Parket CVOM alle flitspaalaanvragen en is zij verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom plaatsing en verwijdering van flitspalen.

Vergroot afbeelding
Beeld: mediatheek rijksoverheid
Parket CVOM: verkeersparket

Verkeersexpertise

Parket CVOM deelt haar kennis over verkeer met de andere OM-onderdelen, justitie en politie. Het parket maakt ook afspraken met de politie over de manier waarop die handhaaft in het verkeer, hoe vaak ze controleert en waarop. Parket CVOM is verantwoordelijk voor de trajectcontroles op snelwegen en provinciale wegen. Tot slot adviseert het parket over handhaving op het water (zoals visvergunningen en snelheid plezierboten).

Organisatie

Het parket heeft een boeiende werkomgeving met veel jonge medewerkers en een grote mate van diversiteit. Er werken ruim 600 mensen en het is daarmee één van de grootste parketten van het OM. Bij Parket CVOM worden naast 450.000 Mulderberoepen zo’n 150.000 strafzaken per jaar beoordeeld en afgedaan.

Hoofdofficier van justitie van het Parket CVOM 

Liesbeth Schuijer de hoofdofficier van justitie. 

OM traineeship start bij Parket CVOM

Voor pas afgestudeerde masterstudenten Nederlands Recht, heeft het Openbaar Ministerie het OM-traineeship ontwikkeld. Tijdens het traineeship verdiep je je juridische kennis door het opdoen van concrete werkervaring in het beoordelen van strafzaken en het volgen van onderwijs. In twee jaar tijd bouw je een brede kennis en ervaring op en leg je de basis voor een goede start van je juridische carrière. Parket CVOM is hét opleidingsparket binnen het OM en verzorgt de eerste zeven maanden binnen de opleiding van het traineeship.

Geschiedenis

De naam Centrale Verwerking verwijst naar haar ontstaansgeschiedenis binnen het OM. Als politie of boa’s een overtreding in het verkeer of de openbare ruimte constateren, kunnen ze dit met een feitcode aangeven op het proces-verbaal. Deze zogeheten feitgecodeerde zaken voor zowel verkeers- als niet-verkeerszaken verwerkt Parket CVOM centraal in Utrecht. Voor veel overtredingen gelden vaste boete-tarieven.