Feiten en tarieven

Voor veel overtredingen en misdrijven hanteert het OM vaste boete-tarieven. Vooral als het gaat om overtredingen in het verkeer. Maar ook om boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, vissen zonder visvergunning of het veroorzaken van geluidsoverlast.

Deze overtredingen en misdrijven hebben feitcodes. Deze codes staan op het (verkort) proces-verbaal.

Opsporingsinstanties zoals de politie, leveren deze ‘feitgecodeerde zaken’ aan bij het CJIB. Hierdoor kunnen ze snel en geautomatiseerd worden afgedaan.

Deze feitcodes en de bijbehorende tarieven worden vastgesteld door het College van Procureurs-generaal. Zij krijgen hiervoor advies van de Commissie Feiten en Tarieven (CFT).

De CFT is een adviescommissie van het Openbaar Ministerie. Parket Centrale Verwerking OM (Parket CVOM) levert de secretaris. In de CFT zijn o.a. het CJIB, de politie en het OM vertegenwoordigd.

De CFT is verantwoordelijk voor de inhoud van de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’. Ook maakt de CFT ‘het Feitenboekje’. Dit is het zakformaat waar de politie veel gebruik van maakt.

Als er in de loop van het jaar nieuwe bepalingen in werking treden, worden de feitcodes aangepast.

De Boetebase is een gebruiksvriendelijke versie van de Tekstenbundel. In de boetebase zijn alleen de meest voorkomende feiten opgenomen.