Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen 2024 + Feitenboekjes

Jaarlijks worden de sanctietarieven van de feiten zoals opgenomen in de bijlage bij de Wahv en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening geïndexeerd. Tegelijkertijd worden wijzigingen in feitcodes doorgevoerd. Het wetgevingsproces dat hieraan ten grondslag ligt is dit jaar vertraagd waardoor de indexering en de genoemde wijzigingen komend jaar niet op 1 januari maar op 1 maart zullen worden doorgevoerd. Gelet op het voorgaande zullen de nieuwe Feitenboekjes/Tekstenbundel per 1 maart 2024 in werking treden. Tot die tijd blijven de huidige Feitenboekjes/Tekstenbundel nog geldig.

Voor het (voormalig) Feitenboekje bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten geldt dat wel per 1 januari 2024 een nieuwe uitgave is verschenen. Daarnaast is de naam van dit feitenboekje veranderd in: 'Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en fysieke leefomgevingsfeiten (de titel in de PDF 'Bestuurlijke strafbeschikking milieu en waterschapsverordeningsfeiten' is achterhaald)