Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen 2023 + Feitenboekjes

Er staan twee fouten in het Feitenboekje van 2023. Omdat het helaas niet mogelijk is om de boekjes opnieuw te laten drukken worden hieronder de correcties weergegeven:

1. De correctietabel is foutief in het Feitenboekje opgenomen. In Erratum 3 van het Feitenboekje van 2022 is wel de juiste correctietabel opgenomen. Hieronder wordt voor de volledigheid de juiste correctietabel weergegeven:

Correctietabel in km/h

Gemeten snelheid

Correctie

0 t/m 100

3

101 t/m 133

4

134 t/m 166

5

167 t/m 200

6

201 t/m 233

7

234 t/m 266

8

267 t/m 300

9

2. Het tarief bij feitcode E121a is niet correct in het Feitenboekje opgenomen. In de Tekstenbundel en in bijlage I bij het Besluit OM-afdoening is wel het juiste tarief opgenomen. Ook is het tarief wel correct in de systemen geïmplementeerd. Zie hieronder voor de volledigheid het correcte tarief bij feitcode E121a: