Contact Parket Centrale Verwerking OM (CVOM)

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) geeft adviezen over wet- en regelgeving op verkeersgebied aan andere onderdelen van het OM, justitie en de politie. Daarnaast beoordeelt Parket CVOM de beroepen die zijn ingediend tegen verkeersboetes (de Mulderbeschikkingen). En ze behandelt veel alcohol-, drugs- en rijbewijszaken.

Een vraag over verkeer(shandhaving)? Kijk bij vraag en antwoord verkeer. Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan of u onderstaand vragenformulier kunt gebruiken. 

Contact

Parket CVOM is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17 uur via 088 699 6666.

Vanwege corona is parket CVOM beperkt telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag naar serviceportaal.cvom@om.nl mailen. Wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.

Ook vragen over beslag of een verzoek om teruggave van goederen waarop beslag is gelegd kunt u naar serviceportaal.cvom@om.nl mailen.

Heeft u vragen over telefonisch horen kijk dan bij vraag en antwoord verkeer.

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.

Postadressen

Afdeling Straf Parket CVOM

Postbus 8267 
3503 RG UTRECHT

Afdeling Mulder Parket CVOM

Postbus 50 000
3500 MJ UTRECHT

Parket CVOM is niet bereikbaar per fax.

Wob-verzoeken

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kunt u per post richten aan:

Sectie Wob Parket CVOM

Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Het is niet mogelijk een Wob-verzoek per e-mail of per fax in te dienen. Per e-mail ingediende Wob-verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Inzage persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een schriftelijk verzoek te sturen.

Vermeld in uw verzoek minimaal:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Welke gegevens u wilt inzien en/of welke gegevens u gewijzigd of vernietigd wenst te zien.

Voordat aan uw verzoek kan worden voldaan moet het OM uw identiteit vast kunnen stellen. Voeg daarom een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij uw aanvraag.

Richt uw verzoek aan:

Sectie persoonsgegevens Parket CVOM

Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Lees hier alles over het privacy statement.

Klachten

Uw klacht kunt u richten aan:

De hoofdofficier van justitie
tav klachtenadministratie
Postbus 8248
3503 RE Utrecht