Contact Parket Centrale Verwerking OM (CVOM)

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie geeft adviezen over wet- en regelgeving op verkeersgebied aan andere onderdelen van het OM, justitie en de politie. Daarnaast beoordeelt parket CVOM de beroepen die zijn ingediend tegen verkeersboetes (de Mulderbeschikkingen).  En worden vrijwel alle alcohol-, drugs- en rijbewijszaken behandeld.

Een vraag over verkeer(shandhaving)? Kijk bij vraag en antwoord verkeer. Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan of u onderstaand vragenformulier kunt gebruiken. 

Contact

Parket CVOM is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17 uur via 088 699 6666.

Vanwege de Coronacrisis is CVOM beperkt telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag mailen naar serviceportaal.cvom@om.nl. Wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.

Ook vragen over beslag of een verzoek om teruggave van goederen waarop beslag is gelegd kunt u mailen naar serviceportaal.cvom@om.nl.

Alle Straf kantonzittingen van parket CVOM gaan tot 1 september 2020 niet door.  Betrokkenen van wie de zaak is ingetrokken, krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep. Vanaf 6 juli start CVOM met telefonisch horen in strafzaken. Betrokkenen krijgen hierover bericht. Heeft u hier vragen over, kijk dan bij Vraag en Antwoord Verkeer.

Vanaf 2 juni is parket CVOM weer gedeeltelijk begonnen met de PR-zittingen. Niet alle zaken worden behandeld vanwege de maatregelen in verband met Corona. Als een zaak wordt ingetrokken, krijgen betrokkenen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep. Als er geen bericht is van intrekking, gaat de zaak door op het geplande tijdstip.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.

Vragen over strafzaken die door de rechtbank eerder zijn behandeld en waarvan de rechter tijdens die zitting bepaald heeft dat deze zouden moeten worden behandeld in de periode tussen 17 maart en 1 juni 2020 (aanhouding voor bepaalde tijd) kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via  088 361 61 61.

Alle Mulder hoorzittingen gaan door. Als u een oproep heeft gekregen voor de behandeling van een Mulder zaak bij de kantonrechter, dan kunt u met vragen hierover terecht bij de rechtbank waarvan u de oproep heeft ontvangen.

Postadressen

Afdeling Straf Parket CVOM
Postbus 8267 
3503 RG UTRECHT

Afdeling Mulder Parket CVOM
Postbus 50 000
3500 MJ UTRECHT

Parket CVOM is niet bereikbaar per fax.

Wob-verzoeken
Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kunt u per post richten aan:

Sectie Wob Parket CVOM
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Het is niet mogelijk een Wob-verzoek per e-mail of per fax in te dienen. Per e-mail ingediende Wob-verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Inzage persoonsgegevens
U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een schriftelijk verzoek te sturen.

Vermeld in uw verzoek minimaal:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Welke gegevens u wilt inzien en/of welke gegevens u gewijzigd of vernietigd wenst te zien.

Voordat aan uw verzoek kan worden voldaan moet het OM uw identiteit vast kunnen stellen. Voeg daarom een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij uw aanvraag.

Richt uw verzoek aan:

Sectie persoonsgegevens Parket CVOM
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Lees hier alles over het privacy statement.

Klachten
Uw klacht kunt u richten aan:

De hoofdofficier van justitie
tav klachtenadministratie
Postbus 8248
3503 RE Utrecht