Contact Parket Centrale Verwerking OM (CVOM)

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie geeft adviezen over wet- en regelgeving op verkeersgebied aan andere onderdelen van het OM, justitie en de politie. Daarnaast beoordeelt parket CVOM de beroepen die zijn ingediend tegen verkeersboetes (de Mulderbeschikkingen).  En worden vrijwel alle alcohol-, drugs- en rijbewijszaken behandeld.

Een vraag over verkeer(shandhaving)? Kijk bij vraag en antwoord verkeer. Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan of u onderstaand vragenformulier kunt gebruiken. 

Contact

Parket CVOM is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17 uur via 088 699 6666.

Vanwege de Coronacrisis is CVOM beperkt telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag mailen naar serviceportaal.cvom@om.nl. Wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.

Alle zittingen en OM-hoorzittingen van parket CVOM gaan in elk geval in de periode van 17 maart tot en met 28 april 2020 niet door. Betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.

Vragen over zaken die door de rechtbank eerder zijn behandeld en waarvan de rechter tijdens die zitting bepaald heeft dat deze zouden moeten worden behandeld in de periode tussen 17 maart en 28 april 2020 (aanhouding voor bepaalde tijd) kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via  088 361 61 61.

Postadressen

Afdeling Straf Parket CVOM
Postbus 8267 
3503 RG UTRECHT

Afdeling Mulder Parket CVOM
Postbus 50 000
3500 MJ UTRECHT

Parket CVOM is niet bereikbaar per fax.

Wob-verzoeken
Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kunt u per post richten aan:

Sectie Wob Parket CVOM
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Het is niet mogelijk een Wob-verzoek per e-mail of per fax in te dienen. Per e-mail ingediende Wob-verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Inzage persoonsgegevens
U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een schriftelijk verzoek te sturen.

Vermeld in uw verzoek minimaal:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Welke gegevens u wilt inzien en/of welke gegevens u gewijzigd of vernietigd wenst te zien.

Voordat aan uw verzoek kan worden voldaan moet het OM uw identiteit vast kunnen stellen. Voeg daarom een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij uw aanvraag.

Richt uw verzoek aan:

Sectie persoonsgegevens Parket CVOM
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

Lees hier alles over het privacy statement.

Klachten
Uw klacht kunt u richten aan:

De hoofdofficier van justitie
tav klachtenadministratie
Postbus 8248
3503 RE Utrecht