Verkeer

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) beoordeelt alle beroepen tegen verkeersboetes (Mulderbeschikkingen). Daarnaast gaan de meeste rijbewijzen die door de politie zijn ingevorderd naar Parket CVOM. De officier van justitie besluit dan of het rijbewijs wel of niet ingehouden wordt.

Het OM maakt met de politie afspraken over de manier waarop de politie handhaaft in het verkeer. Hoe vaak ze controleren en waarop. Alle parketten doen dat in hun regio, Parket CVOM samen met de landelijke eenheid van de politie.

Alle zittingen en OM-hoorzittingen van parket CVOM gaan in elk geval tot 1 juni 2020 niet door. Betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht. Zodra dit mogelijk is wordt een nieuwe zitting ingepland en ontvangen betrokkenen een nieuwe oproep.

Beslissingen over ingevorderde rijbewijzen worden wel genomen, volgens het gebruikelijke proces. 

Vragen over klaagschriften vanwege een ingevorderd rijbewijs kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via 088 361 61 61.

Vragen over zaken die door de rechtbank eerder zijn behandeld en waarvan de rechter tijdens die zitting bepaald heeft dat deze zouden moeten worden behandeld in de periode tussen 17 maart en 1 juni 2020 (aanhouding voor bepaalde tijd) kunnen gesteld worden bij de betreffende rechtbank via  088 361 61 61.