Alcohol, drugs en medicijnen

Het is verboden een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen. 

Feit: bij een promillage van 0,5 ‰ neemt de kans op een ongeval met 40% toe.

Misdrijf

Rijden onder invloed is een misdrijf. De straffen variëren van een rijverbod en hoge geldboetes, tot gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid.

Alcohol

Het is verboden een voertuig te besturen met meer dan 0,5 ‰ alcohol in het bloed. Voor beginnend bestuurders gelden strengere regels. Zij mogen bij 0,2 ‰ niet meer achter het stuur kruipen. Onder invloed van alcohol neemt de reactiesnelheid af en wordt het moeilijker om afstanden in te schatten. Daarnaast wordt het gezichtsveld beperkter en is er een overschatting van het eigen kunnen. Het beste is om geheel nuchter achter het stuur te zitten en niet te drinken of drugs te gebruiken als je nog moet rijden. 

Wordt u staande gehouden voor een alcoholcontrole? Dan bent u verplicht om mee te werken aan de ademtest. Bij een positieve ademtest kunt u door de politie meegenomen worden voor een ademanalyse op het bureau.

Weigeren ademanalyse

Weigert u mee te werken aan de ademanalyse? Of zorgt u dat er geen uitslag komt? Dan is dat ook een verkeersmisdrijf. Behalve als er een medische reden is waardoor u niet mee kunt werken.

Op het weigeren staan hoge straffen. Ook kan het rijbewijs meteen worden afgenomen.

De straffen voor rijden onder invloed variëren van een geldboete tot een gevangenisstraf. Ook kan door de politie een rijverbod opgelegd worden. De rechter kan het rijbewijs laten inhouden voor max. 5 jaar (10 jaar bij herhaling).

Drugs

Drugs in het verkeer zijn absoluut verboden. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs zoals cocaïne, XTC en cannabis. Natuurlijk mag je als bestuurder drugs en alcohol ook niet samen gebruikt hebben. De grens voor alcohol ligt dan bij 0,2 ‰. Dit geldt voor zowel beginnend als ervaren bestuurders. Juist het gelijktijdig gebruik van (verschillende) drugs en/of alcohol in het verkeer verhoogt de kans op betrokkenheid bij een ongeval.

De politie kan drugsgebruik met een speekseltester aantonen. Maar agenten kunnen drugsgebruik ook herkennen aan uiterlijke kenmerken. Een arts of een verpleegkundige neemt daarna bloed af bij de verdachte bestuurder. Uit een analyse van het bloed, door het NFI, moet vervolgens blijken of drugs en/of alcohol aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Is dit boven de toegestane waarde? Dan volgt een proces-verbaal en kan het OM de verdachte vervolgen.

De straffen zijn niet mals: een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een hoge geldboete. Ook kan uw rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar worden ontzegd.

Wordt u als automobilist binnen vijf jaar opnieuw onder invloed van drugs en/of alcohol betrapt? Dan kan uw rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar worden ontzegd. Ook kan het rijbewijs van rechtswege ongeldig worden, wanneer u twee keer onherroepelijk wordt veroordeeld voor rijden onder invloed. Pas nadat de termijn van de ontzegging van de rijbevoegdheid is afgelopen, kan opnieuw rijexamen worden aangevraagd.

Medicijnen

Sommige geneesmiddelen kunnen het reactievermogen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om slaap- en kalmeringsmiddelen, spierverslappers en medicijnen tegen overgevoeligheid. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan een gele waarschuwingssticker op de verpakking.

Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt. Ook medicijnen zonder gele sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringen gebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt vooral voor pijnstillers. Lees daarom altijd de bijsluiter en overleg zo nodig met de arts.