Meer over drugs

Net als bij alcohol geldt: drugs en verkeer gaan niet samen.

Cannabis, cocaïne en amfetamine zijn de drugs die het meest in het bloed van bestuurders worden aangetroffen. Gebruik van drugs is aan te tonen via een bloedproef. De politie doet dan eerst een voorselectie. Dit kan door interpretatie van de uiterlijke kenmerken van de verdachte bestuurder. Ook kan de politie een speekseltest afnemen.

Wat zijn de sancties?

De maximumstraf voor het besturen van een voertuig onder invloed van drugs of medicijnen is hetzelfde als voor rijden onder invloed van alcohol. De politie meldt deze zaken aan het Openbaar Ministerie. Het OM beslist of er wordt vervolgd.

De maximumstraf voor rijden onder invloed van drugs of medicijnen bedraagt een jaar gevangenisstraf of een geldboete van €  21.750,-.

Naast een geldboete kan een bestuurder een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgen. Dit kan voor maximaal 5 jaar. Bij herhaling kan deze ontzegging oplopen tot maximaal 10 jaar.