Straffen en maatregelen

Bij relatief lichte overschrijdingen van de alcohollimiet krijgt de bestuurder een strafbeschikking (geldboete) van de officier van justitie. Bij zwaardere overtredingen en herhaalde overtredingen (recidive) wordt u doorgaans opgeroepen voor een zitting bij de officier van justitie, of gedagvaard voor de rechter. 

Straffen en maatregelen

De straffen en maatregelen voor rijden onder invloed variëren van:

Deze (L)EMA cursussen worden opgelegd door het CBR. Ze komen naast de straf van de officier van justitie of de rechter.

Het zijn cursussen die de deelnemer zelf moet betalen en een aantal dagen duren. Wie een educatieve maatregel niet of onvoldoende volgt, raakt het rijbewijs kwijt. Ook kan het CBR een onderzoek opleggen naar de rijgeschiktheid.

Boetes

Wie onder invloed rijdt, kan rekenen op een proces-verbaal. De politie meldt hierin de alcoholmeting in µg/l. Dit is de eenheid waarin de hoeveelheid alcohol die wordt uitgeademd, wordt uitgedrukt: µg/l staat voor 'microgram alcohol per uitgeademde liter lucht'.

Daarnaast wordt er bij alcohol vaak gesproken over het promillage alcohol in het bloed, het promille.

Voor de meest actuele tabellen met boetes en straffen, kun je de Staatscourant raadplegen.

Zwaardere straffen

Is het promillage dat wordt aangetroffen hoger dan het hoogste promillage in de tabel? Dan gelden andere straffen. Bijvoorbeeld een taakstraf of gevangenisstraf. Heeft u het rijbewijs korter dan vijf jaar? Dan gelden lagere limieten. Beginnend bestuurders mogen vanaf 0,20 ‰ (88 µg/l) niet meer rijden.

Voor meer ervaren bestuurders is die grens op 0,50 ‰ (220 µg/l).

Is er sprake van roekeloos rijgedrag, een verkeersongeval of is iemand eerder bekeurd voor het rijden met alcohol op? Dan volgen zwaardere straffen. Dan geldt de recidiveregeling voor rijden onder invloed.

Verplichte cursus

Naast de straf van de rechter of het Openbaar Ministerie, kan er ook een cursus worden opgelegd. Deze 'educatieve maatregel' van het CBR is een verplichte cursus. De cursus wordt opgelegd na een ernstige verkeersovertredingen òf na het rijden onder invloed. Ze geven de overtreder meer inzicht in gevaarlijk weggedrag.

De politie meldt overtredingen aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR beslist vervolgens over het opleggen van een educatieve maatregel.

Krijg je een educatieve maatregel opgelegd? Dan kun je ook nog gestraft worden voor de overtreding door het Openbaar Ministerie of de rechter.

Meer informatie hierover op de website van het CBR.