Recidiveregeling alcohol en drugs

Bent  u voor de tweede keer veroordeeld wegens drank op achter het stuur? Of voor het rijden onder invloed van drugs? Of veroordeeld voor een combinatie van zowel drank áls drugs achter het stuur? Dan wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig. U mag dan geen motorvoertuig meer besturen. Dan geldt de 'Recidiveregeling alcohol en drugs'.

Eerste veroordeling

Na een onherroepelijke veroordeling voor rijden onder invloed door de rechter of een onherroepelijke strafbeschikking van de officier van justitie, volgt een registratie (ook wel bekend als een strafpunt). Voor de recidiveregeling worden de volgende overtredingen geregistreerd:

  • rijden onder invloed van alcohol
  • rijden onder invloed van drugs
  • niet meewerken aan een ademanalyse of bloedonderzoek
  • het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval onder invloed van alcohol of drugs óf daarbij niet mee werken aan de ademanalyse of bloedonderzoek

 Is deze veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk? Dan krijgt de bestuurder een brief met informatie over deze registratie. Een zaak is onherroepelijk als er niet meer in beroep kan worden gegaan.

Tweede veroordeling

Heeft u al een registratie voor rijden onder invloed en wordt u opnieuw veroordeeld voor een van de bovengenoemde overtredingen? Dan wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig. Hiervoor geldt:

  • de overtreding moet zijn gepleegd binnen vijf jaar nadat de eerste veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk is geworden;
  • bij het rijden onder invloed van alcohol moet het alcoholgehalte meer zijn dan 570 µg/l of 1,3‰, als er sprake is van artikel 8 lid 2, 3 of 4 WVW1994. Is dit lager? Dan telt deze overtreding als een nieuw eerste strafpunt. Vanaf dat moment start een nieuwe periode van vijf jaar. Ook dan kan een volgende veroordeling leiden tot ongeldigheid van het rijbewijs.
  • Bij een veroordeling voor artikel 8 lid 1 WVW1994 of voor artikel 8 lid 5,gelden er geen grenswaarden voor het alcohol- of drugsgehalte om als tweede onherroepelijke zaak mee te tellen, en wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig.

Weer een rijbewijs?

Wilt u weer een geldig rijbewijs krijgen? Dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de RDW. Daarnaast moet u opnieuw een theorie- en praktijkexamen afleggen. Ook moet u aantonen dat u weer geschikt bent om een motorvoertuig te besturen. Meer informatie vindt u bij het CBR.

Geen beroep

Rijden onder invloed delicten worden automatisch geregistreerd door het Openbaar Ministerie. U kunt tegen deze registratie geen beroep/bezwaar/verzet instellen, omdat het volgt uit een onherroepelijke veroordeling.

Verkeersslachtoffers

De recidiveregeling alcohol en drugs heeft als doel dat automobilisten van de weg worden gehaald die alcohol, drugs en verkeer niet kunnen scheiden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en vermindert het aantal verkeersslachtoffers.