Beginnersrijbewijs

Als je voor de eerste keer je rijbewijs haalt ben je automatisch een beginnend bestuurder. Het maakt niet uit welk rijbewijs je gehaald hebt. Je rijbewijs wordt dan voor een periode van 5 of 7 jaar een beginnersrijbewijs genoemd.

Beginnende bestuurders hebben een grotere kans om betrokken te zijn bij een ongeval in het verkeer. Daarom gelden voor hen speciale regels. Sommige zwaardere overtredingen in het verkeer worden geregistreerd door het Openbaar Ministerie. Zo’n registratie wordt een strafpunt op het beginnersrijbewijs genoemd.

Krijg je twee registraties  tijdens de periode dat je beginnend bestuurder bent? Dan meldt het OM dit bij het CBR. Het CBR besluit dan of en welke maatregel er wordt opgelegd.

Hoe lang ben je beginnend bestuurder?

 • 16- of 17-jarigen die hun eerste rijbewijs (AM/T) halen zijn zeven jaar beginnend bestuurder.
 • Haal je het eerste rijbewijs als je 18 bent of ouder? Dan geldt een periode van vijf jaar.
 • Wordt het B-rijbewijs (voor het besturen van een auto) afgegeven aan iemand van 17 jaar? Of heeft hij of zij al een rijbewijs AM/T  èn wordt het B-rijbewijs afgegeven op 17 jarige leeftijd? Dan geldt het beginnersrijbewijs voor vijf jaar. Dit gaat in vanaf het moment dat het B-rijbewijs is afgegeven.
 • Heeft een bestuurder vòòr zijn/haar 18e verjaardag een AM/T rijbewijs? En wordt het B-rijbewijs afgegeven als hij/zij 18 of ouder is? Dan blijft deze bestuurder 7 jaar beginnend bestuurder. Dit gaat in vanaf het moment dat het AM/T rijbewijs is afgegeven.

Welke overtredingen tellen mee?

Houdt de politie een beginnend bestuurder staande? Dan worden de volgende overtredingen geregistreerd:

 • bumperkleven;
 • ernstige snelheidsovertredingen (dit zijn snelheidsovertredingen die worden afgedaan via het strafrecht);
 • het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer;
 • veroorzaken van een aanrijding met schade of letsel  door het niet juist naleven van de verkeersregels  ;
 • het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

Welke maatregelen kan het CBR opleggen?

 • Het CBR kan een rijvaardigheidsonderzoek opleggen en in afwachting daarvan het rijbewijs schorsen. Daarnaast kan een Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) worden opgelegd. Dit komt naast de straf die je nog voor de overtreding krijgt van de rechter of het Openbaar Ministerie.
 • Weiger je het onderzoek van het CBR of zak je voor een proef? Dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Eerste registratie vóór 1 oktober 2014?

Is een van de verkeersovertredingen vóór 1 oktober 2014 gepleegd? Dan wordt bij de derde verkeersovertreding een melding gedaan aan het CBR.

Beginnend bestuurder en alcohol

Voor beginnende bestuurders geldt een strengere alcohollimiet dan voor ervaren bestuurders. Beginnend bestuurders  mogen maximaal 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben. Dat betekent dat je met één alcoholisch drankje de limiet al kan overschrijden. Het CBR legt bij beginnend bestuurders eerder een cursus op. 

Voor de meest acutele tabel met straffen en maatregelen kun je de Staatscourant raadplegen.